Giải đề trong này đạt đều đều 190 đến 200 điểm, đi thi không bao giờ trượt. 8 năm nay luôn là vậy

Ở đây tôi đã tổng hợp loại toàn bộ từ vựng tiếng hàn gồm các thể thể loại từ vựng: từ vựng chủ đề, từ vựng chuyên ngành, từ vựng theo hình ảnh, từ vựng hán hàn, từ vựng tiếng hàn topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 6.

Khi học các bạn chịu khó học thuộc rồi mới vào trắc nghiệm sẽ hiệu quả hơn, các học xem ở các video hướng dẫn, công cụ thì giúp các bạn học nhanh hơn còn để thành công hay không thì phụ thuộc vào sự quyết tâm của từng người.

Chúc các bạn thành công !