Ôn tốt trong này ko bao giờ trượt

DANH SÁCH 1000 CÂU HỎI LUYỆN THI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHẦN ĐỌC HIỂU


CHUYÊN NGÀNH SXCT

CHÚ Ý:

- Các bạn muốn hiểu được nội dung phần đọc thì học hết từ vựng ở phần TỪ VỰNG XKLĐ và nắm vứng ngữ pháp trong giáo trình 60 bài eps-topik.

- Đề thi có thể không bê y nguyên những câu hỏi trong 2000 câu EPS-TOPIK Question này vào nhưng việc các bạn đọc hiểu và nghe hiểu được 2000 câu thì cũng hoàn toàn có thể làm tốt được đề thi. Vì nó sẽ là dạng tương tự và sử dụng từ vựng dạng xklđ.