Ôn tốt trong này ko bao giờ trượt

Nhận xet và cảm ơn của một số bạn thi tiếng Hàn xklđ tháng 06 năm 2018

 Đây là những nhận xét và lời cảm ơn thật lòng của một số bạn thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động vào ngày 23 và 24 tháng 06 năm 2018.Trang từ vựng tiếng hàn đã giúp các bạn học ôn luyện thành thục kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, có rất nhiều bạn tự học thi đỗ điểm rất cao. 

 Các bạn học tập và ôn thi ở đây thống báo kết quả đỗ đạt về cho Admin  là  Admin cảm thấy rất vui vì hệ thống đã một phần nào đó giúp cho các bạn đạt được ước mơ xklđ. Dù rằng mình ko trực tiếp giảng dạy, nhưng những gì mình tạo ra ở đây đã giúp ích cho các bạn rất nhiều và rất hiệu quả trong quá trình học tiếng Hàn của các bạn. 

 

 Những năm trước admin không lưu lại được nhiều kết quả thi đỗ của các bạn, từ năm nay trở đi ai thi đỗ có báo tin vui đến admin thì admin đều lưu lại và đưa lên đây để tạo động lực học tập và niềm tin cho các bạn thi khóa sau. Thỉnh thoảng lang thang trên facebook gặp các bạn đã từng học ở đây những năm về trước thi đỗ rồi và giờ đang làm việc tại Hàn Quốc chia sẻ công việc, cuộc sống và niềm vui của các bạn ý admin cũng cảm thấy rất vui.

 

 Các bạn có thể xem những đoạn chát sau đây để tham khảo, điểm sàn của tháng 06-2018 là 112 điểm:

 Hình ảnh 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-1

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-2

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-3

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-4

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-5

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-6

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-7

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-8

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-9

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-10

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-11

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-12

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-13

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-14

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-15

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-16

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-17

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-18

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-19

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-20

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-21

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-22

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-23

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-24

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-25

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-26

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-27

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-28

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-29

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-30

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-31

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-32

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-33

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-34

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-35

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-36

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-37

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-38

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-39

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-40

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-41

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-42

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-43

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-44

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-45

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-46

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-47

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-48

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-49

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-50

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-51

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-52

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-53

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-54

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-55

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-56

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-57

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-58

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-59

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-60

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-61

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-62

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-63

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-64

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-65

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-66

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-67

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-68

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-69

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-70

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-71

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-72

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-73

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-74

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-75

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-76

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-77

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-78

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-79

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-80

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-81

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-82

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-83

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-84

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-85

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-86

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-87

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-88

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-89

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-90

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-91

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-92

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-93

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-94

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-95

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-96

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-97

 

Hình ảnh tiếp theo 

tieng-han-xuat-khau-lao-dong-98

 

 Trên đây là tổng hợp một ít để các bạn tham khảo, hôm nào rảnh admin sẽ tiếp tục update lên để các bạn tham khảo. Do dài quá cũng ko thể nào đưa hết lên cùng một lúc được, mong các bạn thông cảm. ^^

 

 Đợt thi vừa qua cũng gần 2000 người học và ôn tại website, ước tính cũng phải hơn 1000 bạn thi đỗ. Vì trong qua trình học thấy các bạn test bài kiểm tra tại đây điểm cũng tương đối cao. Nhưng chỉ thấy gần 600 báo về đây, còn nhiều bạn hỏi cách làm hồ sơ, khám sưc khỏe nhưng ko thấy nói đến điểm nên mình cũng ko tiện hỏi ^^.

 

 Nói chung dù học ở đây hay ở đâu cũng vậy, các bạn học đúng trọng tâm là ok hết. Nếu học được tại đây thì các bạn sẽ học nhanh lên cớ 4 đến 5 lần so với phương pháp học bình thường và tài liệu cũng có đầy đủ hơn. Thời gian học 24/24 nên rất có lợi thế hơn những bạn học ở trung tâm tính về mặt thời gian và tài liệu ^^. 

 

Quan trọng hơn nữa là sự quyết tâm của các bạn, các bạn có quyết tâm cao là việc có khó đến mấy thì cũng vẫn làm được. Quyết tâm mà thấp thì khó thực hiện được lắm, quyết tâm phải đi đôi với hành động nữa ^^.

 

 Các bạn tham khảo bài viết này sẽ giúp các bạn định hướng được cách học tiếng Hàn xuất khẩu lao động và học với ôn được đúng trọng tâm: https://tuvungtienghan.com/tieng-han/tu-vung-tieng-han/quy-trinh-hoc-tieng-han-va-on-thi-tieng-han-xuat-khau-lao-dong-14.htm

 

 Chúc các bạn thành công !

 

 


Bài Viết Liên Quan
Videos Liên Quan

MỜI CÁC BẠN THAM GIA VÀO NHÓM NÀY

    EPS-TOPIK VIETNAM

THEO DÕI FACEBOOK. YOUTOBE. G+.

Đăng ký:

Đăng ký: