Chuyển khoản xong chụp lại nhắn tin vào zalo:0943383814 để admin kích hoạt

Từ vựng hán hàn có phát âm vần 주
주민: Cư dân
주색: Tửu sắc
주석: Chủ tịch
주요: Chủ yếu, Chính
주위: Chu vi
주의: Chủ nghĩa, Chủ chương, Chú ý
주인: Chủ nhân
주임: Chủ nhiệm
주장: Ý kiến
주재: Cư trú
주제: Chủ đề
주체: Chủ thể
주최: Chủ trì
준거: Căn cứ
준공: Hoànn công
준비: Chuẩn bị
준수: Tuân thủ
중: Trong số, nhà sư, trung bình
중간: Trung gian
중고: Trung cổ
중국: Trung Quốc
중근동: Trung cận đông
중급: Trung cấp
중년: Trung niên
중노동: Lao động nặng
중대: Sự trọng đại, Trung đội
중독: Trúng độc
중동: Trung Đông
중량: Trọng lượng
중력: Trọng lực
중류: Trung lưu
중립: Trung lập
중미: Trung Mỹ
중복: Trùng
중부: Trung bộ
중성: Trung tính
중순: Trung tuần

THEO DÕI FACEBOOK. YOUTOBE

Ấn đăng ký theo dõi kênh Youtube:

Ấn theo dõi kênh facebook:

ĐẾM SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 68

  • Đầu ngày tới giờ: 1,172

  • Truy cập hôm qua: 1,595