Lịch thi cho người mới sxct năm 2020 Ấn xem tại đây .

Từ vựng hán hàn có phát âm vần 주
중순: Trung tuần
중성: Trung tính
중부: Trung bộ
중복: Trùng
중미: Trung Mỹ
중립: Trung lập
중류: Trung lưu
중력: Trọng lực
중량: Trọng lượng
중동: Trung Đông
중독: Trúng độc
중대: Sự trọng đại, Trung đội
중노동: Lao động nặng
중년: Trung niên
중급: Trung cấp
중근동: Trung cận đông
중국: Trung Quốc
중고: Trung cổ
중간: Trung gian
중: Trong số, nhà sư, trung bình
준수: Tuân thủ
준비: Chuẩn bị
준공: Hoànn công
준거: Căn cứ
주최: Chủ trì
주체: Chủ thể
주제: Chủ đề
주재: Cư trú
주장: Ý kiến
주임: Chủ nhiệm
주인: Chủ nhân
주의: Chủ nghĩa, Chủ chương, Chú ý
주위: Chu vi
주요: Chủ yếu, Chính
주석: Chủ tịch
주색: Tửu sắc
주민: Cư dân

THEO DÕI FACEBOOK. YOUTOBE. G+.

Đăng ký:

Đăng ký:

ĐẾM SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 67

  • Đầu ngày tới giờ: 1,786

  • Truy cập hôm qua: 1,742