Chuyển khoản xong chụp lại nhắn tin vào zalo:0943383814 để admin kích hoạt

Từ vựng hán hàn có phát âm vần 이
이력서: Bản lý lịch
이론: Lý luận
이민: Di dân
이별: Ly biệt
이산: Di tản, Di tán
이용: Sử dụng
이유: Lý do
이윤: Lọi nhuận
이익: Ích lợi
이해: Hiểu
이행: Thực hành
이혼: Ly hôn, Ly dị
인격: Nhận cách
인공: Nhân tạo
인과: Nhân quả
인구: Dân số
인권: Nhân quyền
인근: Lân cận
인도: Ấn Độ, Nhân đạo, Chuyển giao, Lối đi bộ, Sự dẫn dắt
인도적: Tính nhân đạo
인력: Nhân lực
인류: Nhân loại
인물: Nhân vật
인민: Nhân dân
인사: Nhân sự
인삼: Nhân sâm
인상: Ấn tượng
인생: Nhân sinh
인쇄: In, In ấn
인식: Nhân thức
인심: Nhân tâm
인어: Người cá
인연: Nhân duyên
인원: Nhân viên
인재: Nhân tài
인정: Công nhận
인정: Nhân tình
인조: Sự nhân tạo
인종: Nhân chủng

THEO DÕI FACEBOOK. YOUTOBE

Ấn đăng ký theo dõi kênh Youtube:

Ấn theo dõi kênh facebook:

ĐẾM SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 97

  • Đầu ngày tới giờ: 1,294

  • Truy cập hôm qua: 1,595