Chuyển khoản xong chụp lại nhắn tin vào zalo:0943383814 để admin kích hoạt

Từ hán hàn có phát âm vần 표 하
표현: Biểu hiện
품격: Phẩm cách
품목: Hạng mục hàng hóa
품행: Phẩm hành
풍경: Phong cảnh
풍부: Phong phú
풍상: Phong sương
풍속: Phong tục
풍토: Phong thổ
피동: Bị động
하객: Khách mừng
하계: Hạ giới
하등: Hạ đẳng
하류: Hạ lưu
하사관: Hạ sĩ quan
하순: Hạ tuần
하원: Hạ viện
학기: Học kỳ
학년: Năm học
학력: Học lực
학문: Học vấn
학부: Khoa học
학부모: Phụ huynh học sinh
학비: Học phí
학생: Học sinh
학설: Học thuyết
학술: Học thuật
학습: Học hành
학식: Học thức
학원: Học viện
학위: Học vị
학자: Học giả
학점: Điểm học
학제: Chế độ học
학칙: Nội qui trường học
한: Giới hạn, nội hận, một
한가위: Trung thu
한계: Giới hạn, Hạn mức
한국: Hàn Quốc
한도: Hạn độ

THEO DÕI FACEBOOK. YOUTOBE

Ấn đăng ký theo dõi kênh Youtube:

Ấn theo dõi kênh facebook:

ĐẾM SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 106

  • Đầu ngày tới giờ: 1,519

  • Truy cập hôm qua: 1,595