Lịch thi ngư nghiệp trên máy tính. xem tại đây

vật liệu sử dụng trong đời sống hàng ngày
len
나무
gỗ
밀짚
rơm
đá
bạc
고철
phế liệu
모래
cát
소금
muối
분말
bột
오일
dầu
금속
kim loại
가죽
da
접착제
keo dán
bụi bẩn
크리스탈
đồ pha lê
bông sợi
옷감
vải vóc
세라믹
đồ gốm
시멘트
xi măng
황동
đồng
재료
Vật liệu